Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Risalelerin yazıldığı dönemde, evrim aldatmacası ortaya çıkmıştı. Peki Üstad'a, evrim hakkında bir yazı yazdırılmış mı?

Materyalist ve maddeci felsefenin fikir bakımdan bazı temel şubeleri vardır. Bunlara biyolojik alanda Darwin’in evrim teorisi, psikolojik alanda  Sigmund Freud' psikanalizi, sosyolojik alanda Ogüst Komt pozitivizmi, iktisat alanında Karl Marks bunlara örnek olarak verilebilir.

Bu gibi felsefi ekollerin temeli ve esası, maddeci ve inkarcı olmasıdır. Risale-i Nur ise küfür ağacının dal budakları yerine, kökü ve esası olan maddeci ve inkarcı görüşlerini muhatap alıp çürütüyor. Nasıl ki, ağacın kökü kesildiğinde dal budak da kök ile kurur gider. Aynı şekilde Risale-i Nur, küfür ağacının kökünü kuruttuğu için, ağacın şubeleri olan dal ve budaklarla fazla iştigal etmiyor. Evrim ve pozitivizm gibi fikri akımlar maddeci felsefenin dalları ve budakları mesabesindedir.

Risale-i Nur'un ikinci bir kaidesi, bir fikri çürütürken onun ismini ve resmini vermiyor. Sadece fikri çürütüyor. Şayet çürüttüğü fikirlerin ismini verecek olsa, onların reklamını yapmış olur. Bu da safi zihinleri bulandırır. Bulantı vermemek için, sadece fikri çürütüyor. Bu yüzden bir çok fikri akımdan haber vermiyor gibi duruyor, ama aslında ve özünde o fikirleri çürütüyor.

Risale-i Nur'un muhtelif parçaları evrim fikrinin temelini çürütüyor. Ama ayrıca ve müstakil olarak evrim için bir risale yazılmamıştır.

OKUNMA: 4661

Sorularla Risale