Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstad, hayatı içtimaide olan talebelerine hangi meslekleri önerirdi ve neden?

Üstadımızın en çok önerdiği meslek öğretmenliktir. Zira öğretmenik ilmin ve manevi kemalatın rehberliğini yapmaktır. İkinci olarak da askerliği tavsiye ettiğiğini hatıralardan öğrenmekteyiz.

Üstadımız memurluğu hizmet için tavsiye etmektedir, para kapısı olarak görmemek gerekir demiştir.

"Bence memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa, yalnız maişet ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder..." cümlesinin izahı nasıldır?

OKUNMA: 2418

Sorularla Risale