Ana Sayfa

Sorularla Risale

"Sizler hep Bediüzzaman'dan bahsediyorsunuz, onu -haşa- Peygamber (asv)'den üstün tutuyorsunuz." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?

Bu konuda her iki tarafa da düşen vazife vardır. Nur Talebeleri Üstad'ın ismini iki de bir dile getirmemeye dikkat etmelidirler. Karşı taraf da bunu normal görmelidir. Bir talebe sürekli öğretmeninden, bir çocuk iki de bir babasından bahsettiği gibi; Bediüzzaman'ın kitaplarından İslamı öğrenenlerin de iki de bir onun ismini vermelerini normal karşılamalıdırlar.

Kaldı ki, Üstad'ının ismini iki de bir nazara verenler sadece Nur Talebeleri de değildir. Her cemaat ve tarikat mensunu, bağlı bulunduğu zatın ismini sürekli kullanır. Esasen bunda yadırganacak bir durum yoktur. Ama yine de dikkat etmekte fayda vardır. Risalelerin mesajını verdikten sonra, Üstad'ın ismin vermek zorunda değiliz. Nitekim, imani bahislerle ilgili risalelerin sonunda Üstad, ismini yazmamıştır.

OKUNMA: 2345

Sorularla Risale