Ana Sayfa

Sorularla Risale

Bir kenara çekilip kendini ibadete vermek, mevcut vazifesini ve hizmetini terketmek doğru mudur?

Üsdat, Emirdağ Lahikası'nda bizlere bir rota çizmiştir:

"Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil; belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devamla olur."  

diyor. Ayrıca Hulusi Ağabey'in, Üstadımızın bir sorusuna verdiği ve Barla Lahikası'nın başında geçen mektubu da okumanızı tavsiye ederiz.(1) 

Üstadımız; "Benim vazifem bitmiştir, o yüzden bir kenara çekilip kendi ahiretimle meşgul olmak istiyoum" demektedir. Hulusi Ağabey ise beş ayrı gerekçe ile hizmete devam etmesi ve bir kenara çekilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Sahabe mesleği olan bu hizmetimizde bir kenara çekilip kendi ahiretini düşünmek doğru değildir. Şefkat tokatları risalesinde, Üstadımız kendine ait tokatlardan bahsederken, en önemli gerekçe olarak da; "Ne zaman ki ahiretimi düşündüm..." ifadesi ile ele alınan, bir kenara çekilme meyli olduğunu söyler. Aksi takdirde nur hizmeti değil, tarikat hizmeti olur. Bunda da kişi tercihinde serbesttir.

Kaldı ki, insan fıtraten medeni olarak yaratılmıştır. İnsanlar ile iç içe bir hayat kaçınılmazdır.

(1) bk. Merhum Hulusi Ağabey'in Mektubu:

Barla Lahikası, (1. Mektup)

OKUNMA: 2936

Sorularla Risale