Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstad Bediüzzaman'ın Kaç İsmi Vardır?

Üstad'ın bir ismi vardır; Said. Ancak bazı unvanlar da kullanmıştır.

Üstad'ın kullandığı unvanlardan bazıları şunlardır:
Ebu la şey
İbnüzzaman,
Ahu’l-Acâib,
İbn-u Ammi’l-Garâib,
Bediüzzaman
İstibdadın Garibüzzamanı,
Meşrutiyetin Bediüzzamanı,
Şimdikinin de Bid’atüzzamanı:
Said Nursî

Ayrıca ilk dönemleri itibarıyla;
Molla Said-i meşhur
Sad-i Kürdi
olarak da anılırdı.

OKUNMA: 2472

Sorularla Risale