Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Risalelerdeki ifadeler, cümleler çok güzel. Risalelerde geçtiği gibi Üstad söylemiş talebeleri yazmış. Üstad kaç yaşında Türkçeyi öğrenmiş? Kendi şivesi de Risalelerdeki gibi miymiş?

Üstad'ın şivesinin Doğru şivesi olduğu, ama bazen tamamen değişip akıcı bir İstanbul Türkçesi gibi konuştuğu bir çok talebesi tarafında ifade edilmektedir. Özellikle mahkeme müdafaalarındaki konuşmları İstanbul Türkçesi gibi akıcı ve güzel olduğu ifade edilmektedir.

Ancak Üstadımız Türkçeyi yarı ömründen sonra öğrendiği eserlerde ifade edilmektedir. Risalelerin akıcılığı ve ihtivası tamamen bir ilhamı Rabbanidir ki, Üstad kendisi de bunu ifade eder. O ifadelerden bir tanesini aşağıya alalım:

"İşte, en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlâk, çoğu anlaşılmaz ve “Zâhir hakikatleri dahi müşkülleştiriyor” diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o sû-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika teshilât ve suhulet-i beyan, elbette, bilâşüphe, bir eser-i inâyettir ve onun hüneri olamaz ve Kur’ân-ı Kerîmin i’câz-ı mânevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-ı Kur’âniyenin bir temessülüdür ve in’ikâsıdır."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale.

OKUNMA: 2401

Sorularla Risale