Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında medresede yemek yerken yaşlı bir kişinin geldiği, üstadın onunla ilgilenip yemek yedirdiği, yaşlı kişinin Bediüzzaman’a “Evladım, sen boş bir insana benzemiyorsun. Allah seni bu asra imam yapsın.” kaynağı var mı?

İfade ettiğiniz haberin aslına ulaşamadık. Ancak söylediğiniz hususa müradif olarak Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Abdülkadir Badıllı ağabeyin kaleme aldığı, Mufassal Tarihçe-i Hayat eserinde geçen şu iki hatıra mevzumuza ışık tuttuğu kanaatindeyiz.

 “Arap âleminin edib-i şehîri, muhterem Prof. Dr. Said Ramazan el Bûtî 25/9/1995 günü, İstanbul’da, Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Sempozyumunda yüzlerce insanın huzurunda şu haber ve hâtırayı anlatmışlardı (Mezkûr tarihten sonra, mektupla kendilerinden tekrar o hâtıranın senet ve rivayetini istirham ettim. 13/10/995 tarihli mektubu ile cevab verdi. Hâtıranın hülâsası şöyledir:)

Ben, merhum babam Molla Ramazan’dan, o da Bitlisli ve Bediüzzaman’ın eniştesi Molla Said’den, Molla Said ise, Bediüzzaman’ın küçük kardeşi Molla ilgilenmemiş, ondan uzak durmuşlar. Fakat Bediüzzaman bu dervişle yakından ilgilenmiş, üstünü başını silmiş, beraber ayni kaptan yemek yemişler.

Hatta bir kaşıkla, bir lokma dervişin ağzına, bir lokmada kendi ağzına almak suretiyle yemek yemişler. Bu derviş, o gece medresede kalmış, sabahleyin birden kaybolmuş...

İşte bu hadiseden sonra, Bediüzzaman’ın halinde, zihninde harika bir inkişaf başlamış...”

“Bediüzzaman’ı asıl müceddidliğe, asrın imamlığına taşıyan en önemli hadise aşağıda ifade edilen rüya olsa gerektir. Genç Said, anne ve babasının yanında izne geldiği üç dört aylık zamanını geçirmekte iken, Hicrî 1308 Miladi 1891 yılının başında bahar faslının ibtidasında, ona taze bir ruh, yeni bir hayat nefh edecek ve ona Molla’yı Meşhur ve Bediüzzamanlık ünvânlarını bahş ettirecek, esrâr ve envar kaynağı olacak şöyle bir rü’ya görür:

‘Kıyamet kopmuş, Kâinat yeniden dirilmiş. Molla Said Bediüzzaman, Peygamber Efendimizi (A.S.M.) nasıl görüp ziyaret edebileceğini düşünür. Nihayet Sırat köprüsünün başına gidip, orada durup beklemek hatırına gelir. Çünki nasıl olsa herkes oradan geçer, ben de orada beklemeliyim der. Ve Sırat köprüsünün başına gidip bekler. Bütün Peygamberân-ı İzam hazeratını birer birer ziyaret ettikten sonra, Peygamberimiz Hazret i Muhammed sallallahû teala aleyhi vesellem efendimiz hazretlerini de ziyaretle müşerref olunca uyanır.’

Bu rü’yadan, bilâhare kendilerinden öğrenildiğine göre, genç Said, (Bediüzzaman) Peygamber’i (A.S.M.) ziyaret ettiği anda, kendilerinden ilim talebinde bulunur. Resulullah Efendimiz (A.S.M.) ise;

 ‘Ümmetinden hiç kimseye sual sormamak şartiyle, Kur’ân ilminin hususî surette kendisine verileceğini müjdeler.’ İşte Molla Said, bu feyiz ve nûr kaynağı olan rü’yayı gördükten sonra, tahsil-i ilim için kendisinde bir şevk uyanır..”

OKUNMA: 4026

Sorularla Risale