Ana Sayfa

Sorularla Risale

Bazı büyük veli zatların meleklerle görüşebilidiğini Üstadımız söylüyor. Üstad Hazretleri de meleklerle görüşmüş müdür?

"Hem hiç mümkün müdür, hiç makul müdür, hiç kabil midir ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye semâsının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür suretiyle ve icmâ-ı mânevî kuvvetiyle ihbar ettikleri ve şehadet ettikleri melâike ve ruhaniyatın vücutları ve müşahedeleri bir şüphe kabul etsin, bir şekke medar olsun?"(1)

Üstad Hazretlerinin yukarıdaki ifadelerinden, insanların kamillerinin melekler ile irtibat edip konuşabildiklerini anlıyoruz. Hem çok veli zatlar, melaikeler ile görüştüğünü ve gördüğünü naklediyor.

Üstad Hazretleri gibi asrın Müceddidi ve manevi alemlerin sultanı olan bir zatın, melekler ile muhavere etmemesi kabil değildir, diye düşünüyoruz; ancak bu bir kanaattir. Meleklerle görüştüğüne dair elimizde sarih bir delil yoktur. Görüşmemiştir diye kanaat ifade etmeyenler de olabilir. Bunda hiç bir sakınca yoktur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat

OKUNMA: 3101

Sorularla Risale