Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ımızın; kardeşim ben şeyh değilim; İmamı Gazali gibi İmamı Rabbani gibi bir imamım, ifadesini nasıl anlamalıyız?

Velayet; Velayet-i Kübra, Velayet-i Vusta ve Velayet-i Suğra şeklinde üç kısma ayrılır. Yani; velayet makamları büyük, orta ve küçük olmak şeklinde, çok derece ve mertebelere ayrılıyor. Tarikat ve tasavvuf berzahına girerek velayet makamını kazanan evliyaların ekserisi ise; velayet-i suğra yani, küçük velayet makamına giriyor.

Tarikatın aktap ve kurucuları olan İmam Rabbani, İmam Gazali, Abdulkadir Geylani (R.A) gibi mübarek zatlar, Velayet-i Kübra makamında oldukları için, onları tarikat ve tasavvufun klasik velayet-i suğra kapsamında değerlendirmemek gerekiyor.

Üstad ve Risale-i Nur, sahabe mesleği olan Velayet-i Kübra makamında olmasından dolayı, bu mübarek zatlarla aynı makam ve kulvarda olmuş oluyorlar. Üstad'ın ibarelerinde bu manaya işaret etmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Özet olarak; Tasavvuf mesleği ile Sahabe mesleği arasındaki farka işaret ediliyor.

OKUNMA: 3319

Sorularla Risale