Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstad bidatlarla da mücadele etmiş midir, hangi bidatları ortadan kaldırmıştır?

Bidatlar; itikadi ve ameli olmak üzere iki kısımdır. En tehlikeli olan; itikadi olanıdır. Yani insanların ekserisi, itikadi açıdan bidatlara girerler, sonra ameli bidatlara taraftar olurlar.

Mesela; mübarek zatları vesile ederek yapılan duanın şirk olduğunu, itikaden ve fikren savunan birisi, sonra o zatların mezar ve türbelerini tahrip eder. Demek mezar ve türbeleri tahribe sevk eden şey; onun fikri alt yapısıdır. O zaman öncelik olarak insanları itikadi açıdan şüphe ve bidatlardan kurtarmak gerekiyor ki; bu zamanda sağlam ve tahkiki iman dersini en güzel Risale-i Nurlar veriyor. Yani Üstad Hazretleri, eserleri olan Risale-i Nurlar sayesinde, külli olarak bidatları imha ediyor, onların fikri ve itikadi cephesini yıkıyor. Bu da dolaylı olarak ameli bidatların önünü kesiyor.

Tabi Üstad'ın hayatını ciddiyetle tahkik edenler, ne denli bidat ile mücadele ettiğini görebilir. Mesela; ezanın Türkçe okunması, ecnebilerin alameti olan şapkanın zorla giydirilmesi, Kur’an hattının muhafaza edilmesi, din ilimlerinin yok edilmek istenilmesi gibi ciddi bidatlar karşısında, Üstad Hazretleri ve talebeleri çok güzel mücadele vermişlerdir. 

Nitekim bu bidatların büyük bir kısmı, Üstad ve talebeleri sayesinde  Anadolu'da yerleşip kök salamamıştır. Özellikle Milli Şef dönemini araştıranlar, bu hakikati göreceklerdir. Üstad hayatı pahasına şapkayı giymeyip, sarığı başında taşımıştır, Türkçe ezan yerine aslını asla terk etmemiştir.

OKUNMA: 2398

Sorularla Risale