Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Kur'an okuyan ve mealini anlıyan büyük alimler vardır. Peki, bu kadar alim Kur'an'da Risale-i Nur talebelerini işaret ettiğini anlayamıyor mu, okuyamıyor mu da Nur camiasına girmiyorlar? Sadece Üstad mı görebilmiş bunu?

Öncelikle Kur’an’ı sadece Said Nursi anlamış, diğerleri hiç anlamamış ya da eksik anlamış düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Ne Üstad'ın, ne de Risale-i Nurların böyle bir tezi ya da iddiası yoktur.

Kur’an-ı Kerim; Allah’ın ezeli ve ebedi olan sıfatlarından süzülüp geldiği için, elbette içinde nihayetsiz manalar ve incelikler bulunacaktır. Nitekim ayette bu husus şu şekilde ifade edilmektedir:

"Ne yaş, ne de kuru hiçbir şey yoktur ki, ap açık bir kitapta yazılmış olmasın." (En'âm Sûresi, 6:59). Demek Kur’an'ın içinde, insanların bitirip tüketemeyeceği manalar ve incelikler vardır. Yalnız bu incelik ve manaların veriliş formatları farklılık arz eder. Bazı manalar herkesin kavrayacağı şekilde açık ifade edilirken; buna muhkem ve zahir mana denilir, bazı manalar da müphem ve kapalı olarak ifade edilir ki; buna işari ve remzi manalar denir. Yani manalar inceliğine ve kabalığına göre ifade kalıplarına ayrılır ve ona göre işaret olunur. Bazı manalar vardır ki kökü derindir, her insan bunu kavrayamaz, bunun için derin düşünecek ve köke ulaşabilecek uzman bir nazar ister.

İnsanların idrak ve anlayış kapasitesi muhteliftir. Her insan Kur’an'dan kendi kabı kadar mana doldurur. Ekser insanlar avamdır, derin ve ince meseleleri göremezler. Kur’an idrak noktasından muhtelif olan bu tabakaları ihmal etmeyip, hepsine kabı kadar manalar ve işaretler koymuştur. Bu yüzden her insan Kur’an'dan istifade noktasında çapı ve kabı kadar faydalanır. Demek anlayış noktasında herkesi aynı kefeye koymak ve herkesi eşitlemek sosyal gerçeklere aykırıdır.

Mesela;İmam Azam ilmi donanım olarak çok harika bir kıvamda olmasından dolayı, Kur’an’ın o eşsiz derinliğine inip oradan bize ince ve latif fetvalar çıkarıyor. Çoğu insanlar hatta alimler, hatta ve hatta müçtehidler, bu çıkarılan fetvaların kök ve delillerini kavramaktan aciz kalıyorlar.  Said Nursi Hazretleri de bu meyanda bir dalgıçtır, o da kabı kadar çıkarıyor. Bizim çapsız ve zahiri nazarlarımızın yüzeysel bakışı ile Üstad'ın o derin ve engin bakışı arasında elbette çok farklar olacaktır. Bu alimler arasında da böyledir. Yani alimler arasında Kur’an’ı anlamak noktasında mutlak bir eşitlik yoktur. Hepsinin derecesi muhteliftir.

OKUNMA: 3855

Sorularla Risale