Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Bugün Üstad'ı eleştiren gruplar bile Üstad'ın görüşlerini paylaşmaktadır. Üstad'ın birçok kesim tarafından örnek alınmasının hikmeti nedir?

Aklın yolu birdir, insanlar eninde sonunda hakka ve doğruya teslim olmak durumundadır. Bazı özel insanlar vardır, zaman ve mekanın gerekleri ve şartlarından azade ve soyut olarak çok ilerileri görürler, ona göre hareket ederler. İnsanların ekserisi ise zaman ve mekanın kaydı ve baskısı altında hareket ederler, tabiri caiz ise burnunun ucunu ancak görebilirler. Şartları ve gerekleri iyi okuyamazlar ve fikir bakımdan dar ve verimsizdirler. Bunlar doğruları; ancak zaman tefsir edince anlayabilirler.

Üstad Hazretleri asrının müceddid ve hekimi olmasından dolayı, asrın bütün hastalık ve tedavilerini ve şartların gereklerini çok güzel ve en ince detaylarına kadar görmekte ve bilmekte idi. Asrını ve dönemini bütünü ile ihata edebiliyor. Sair insanlar ya da cemaatler ise zaman ve mekanın içinde kayıtlı ve sıkışmış olmasından dolayı, asrı yeterince iyi okuyamıyor ve inceliklerine nüfuz edemiyorlar, bu yüzden asrın müceddidini anlamakta ve kabullenmekte zorlanıyorlar; ancak olaylar yerine oturunca idrak ve ihata ediyorlar.

Özet olarak; Üstad Hazretleri yüz adım önde gidiyor, diğerleri ise geriden geliyor. Bu durumda sizin de ifade ettiğiniz gibi Üstad'ın fikirlerine teslim olmak durumunda ve zorunda kalıyorlar. Doğruyu gecikmeli olarak görebiliyorlar.

OKUNMA: 2410

Sorularla Risale