Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ımızın gazetelere bakış açısı neydi? Bazı dönem okuduğu halde, bazı dönem okumamasını, okumuyorum dediği halde Zübeyir Ağabeye okutmasını nasıl anlamalıyız?

Üstad Hazretleri, hayatının son sekiz senesinde, yani yaklaşık olarak 1950'den sonra içtimai ve siyasi olaylarla ilgilenmiştir. Bunun birçok sebepleri vardır.

Mesela; bunlardan birisi çok partili sisteme geçilmesi ile demokrasinin kuvvet kazanmasıdır. Baskı ve dikta döneminin kısmen bitmesi ve demokrasi ve özgürlüklerin kısmen gelmesi ile bazı dini şiar ve semboller üstündeki yasağın kalkmasının siyaseten belirmesi ile Üstad, o zamanın tek partisine karşı olan Demokrat Partiyi açıktan desteklemiştir ve ezanın tekrar aslına çevrilmesi ile neticesini almıştır. Yani Üstad, din ve iman hesabına dünyaya ve siyasete bakmıştır, şartlar da buna kısmen müsait idi.

Demokrasiye geçilmeden önce Üstad'ın tek hedef ve gayesi; Risale-i Nurların ikmali ve neşri idi, bu yüzden dış aleme bakmıyordu zaten, bakacak bir durumda yok idi. Zira dikta ve baskının hükmettiği bir yerde afaki konularla meşgul olmak, hem abes hem de zararlıdır. Zaten ülkenin konjonktürü de buna müsait değildi.

Yani şartlara göre hareket etmek çelişki değil, tutarlılıktır. Üstad Hazretleri halin ve şartların gereğine uygun olarak hareket etmiştir. Her iki hali de tutarlı ve gerekli hallerdir.

OKUNMA: 2719

Sorularla Risale