Ana Sayfa

Sorularla Risale

"Her koyun kendi bacağından asılır." deniyor. Hele hele iş insanlara bir şey anlatmak olduğunda. Bu atasözünü sizin sitenizin gözlüğü ile değerlendirir misiniz?

"Her koyun kendi bacağından asılır." sözünden, hem müspet hem menfi manalar anlamak mümkündür.

Müspet mana; ahiret ve mahşer meydanında herkes kendi hayatının hesabını verecek, kimse kimsenin imdadına, Allah izin vermedikçe yetişemeyecek. Bu yüzden dünya hayatında ne kadar ibadet ve takva ile meşgul olursak mahşerde de o nispette rahat ederiz. Mahşer meydanının dehşetinden herkes kendi derdine yanacak, kimse kimseyi tanımayacak, yani her koyun kendi bacağından asılacak. Hatta Peygamber Efendimiz (asv)'in dışında  diğer peygamberler bile "Nefsi, Nefsi" diyerek, herkes kendi ile meşgul olacaklar.

Bu deyimin menfi manası ise, bencillikten gelen "neme lazımcılık" duygusu ile hareket etmektir.  Yani kişi o kadar kendine ve nefsine düşkün ki, diğerkâmlık namına hiçbir gayret ve hamiyeti taşımıyor. Daima kendi nefsini ve menfaatini düşünüyor, mümin kardeşlerinin dertleri ile dertlenmiyor. Sadece gemisini kurtaran kaptan havasında hareket ediyor. Halbuki yüzlerce ayet ve hadisler mümin kardeşinin derdi ile dertlenmeyi, ona her hususta yardımcı olmayı amirdir.

Bir mümin hata edip yanılsa, başka bir müminin onu münasip ve yumuşak bir dil ve üslup ile ikaz edip uyarması dinimizin bir vecibesi ve emridir. Mümin bir hata ve yanlışa kayıtsız kalamaz. 

OKUNMA: 5656

Sorularla Risale