Ana Sayfa

Sorularla Risale

"Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir... Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur." Bu kaideye göre genel aflara nasıl bakılmalıdır?

İslam hukukunda bir hak sahibi, kendisi  hakkından vazgeçmedikçe, kimse o hakkı onun adına affedip bağışlayamaz. Bu, devlet olsa bile böyledir. Öyle ise devletin ya da devlete ait  bir kurumun, suçluları, hak sahiplerinden izin almadan affetmesi tam bir zulüm ve haksızlıktır ve mesuliyet yükleyen bir davranıştır. Biz de şahsi hayatımızda bu gibi haklara veya haksızlıklara  dikkat etmek ile mükellefiz.

Zaten Üstad Hazretleri bahsi geçen yerde bu hükmü şu ifadeleri ile açık bir şekilde beyan ediyor:

"Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur."(1)

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (19. Mektup)

OKUNMA: 3408

Sorularla Risale