Ana Sayfa

Sorularla Risale

ABBAS İBNİ MERDAS (R.A.)

Kahramanlık şiirleriyle tanınan bir Sahabîdir. Abdullah bin Merdas’ın (r.a.) babası bir putperestti. Kendisi hicrî sekizinci yılda Süleym Kabilesinden bazı kimselerle birlikte Peygamber Efendimize (a.s.m.) gelerek Müslüman oldu.

Kabilesinden topladığı 900 kişilik bir kuvvetin başında Mekke’nin fethine katıldı. Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatmasında bulundu. Bu savaşlarla ilgili kahramanlık duygularını dile getiren şiirlerinin bir kısmı zamanımıza kadar ulaştı. Bu şiirler Dîvânü’l-Abbâs bin Mirdâs es-Sülemî adıyla neşredildi. Peygamber Efendimizden (a.s.m.) dört hadis rivayet eden Hz. Abbas bin Merdâs, halife Hz. Osman (r.a.) devrinde vefat etti.

OKUNMA: 3006

Sorularla Risale