Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstadın Osmanlı Padişahları hakkındaki görüşleri nedir? Yani onlar hepsi veli midir, yoksa aralarında veli olmayanlar da var mıdır?

Osmanlıyı değerlendirme hakkında üç zümre vardır.

Bu zümrelerden birisi, Osmanlının kusursuz olduğunu iddia edenlerdir. Bu taassup ve körü körüne bir bakış açısıdır. Zira Osmanlının da hata ve yanlışları olmuştur. Ama bu hata ve yanlışlar, külli iyilik ve hizmetlerini perdelemez.

Diğer bir zümre ise, Osmanlıyı külliyen inkar edip her yönü ile yanlış ve hatalı göstermeye çalışanlardır. Bu zümre ekseriytle dinsiz ve İslam düşmanlarıdır. Bunların Osmanlıya düşmanlığı, Osmanlının İslam’a olan hizmet ve sadakatindendir.

İstikametli ve doğru olan üçüncü zümre ise; Osmanlının ne iyilik ve hizmetini inkar eder ne de kusur ve hatalarını her vesile ile dile getirip onlara saldırır.

Padişahlar içinde veli makamında olanlar olduğu gibi fasık olanlar da vardı. Bu yüzden bütün padişahlara veli nazarı ile bakmak hatalı olur. Önemli olan Osmanlının şahs-ı manevisidir ki, İslam’a olan hizmeti inşallah bazı kusur ve günahlarını affettirir.

Üstad'ın görüşü ifrat ve tefritten uzak olan üçüncü bakış açısıdır.

OKUNMA: 4315

Sorularla Risale