Ana Sayfa

Sorularla Risale

ABDULLAH İBNİ CAFER (R.A.)

Babası Cafer-i Tayyâr’dır. Yedi yaşında iken Peygamber Efendimize (a.s.m.) biat etmiştir. Babasının Mûte Savaşında şehid düşmesi üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ona büyük ilgi göstermiştir. Hz. Peygamberin vefatı sırasında on yaşında genç bir Sahabî olan Abdullah Bin Cafer, cömertliğiyle de şöhret bulmuştur. Bu sebeple “Bahrü’l-Cûd” (Cömertlik Denizi) ve “Kutbü’s-Sehâ” (Cömertlik Kutbu) gibi sıfatlarla anılmıştır. Abdullah Bin Cafer, Cemel Vak’asına katılmış, Sıffin Savaşında Kureyş, Esed ve Kinâne kabilelerine kumandanlık etmiştir. Hz. Ali’yi (r.a.) şehid eden ibni Mülcem hakkındaki kısas hükmünü bizzat yerine getirmiştir.

Abdullah Bin Cafer, milâdî 700 yılında Medine’de vefat etmiştir

OKUNMA: 3932

Sorularla Risale