Ana Sayfa

Sorularla Risale

ABDÜLVEHHAB-I ŞİRÂNÎ (ŞA’RÂNÎ)

Asıl adı Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali el-Hanefî’dir. Saçlarını uzattığı için “Şa’rânî” (saçlı) lâkabıyla tanınır. 1492’de Mısır’da doğdu, 1565’te vefat etti. Tahsilini Kahire’de tamamladı. Başta tasavvuf olmak üzere, akâid, fıkıh, ansiklopedi, gramer ve tıbba dair eserler telif etti. Eserlerinde tekke ile medrese ilminin uyumlu bir terkibini yaptı.

Dört mezhebin birleşen ve ayrılan taraflarını ele aldığı Mîzân-ı Şa’rânî en meşhur eseridir.

OKUNMA: 2182

Sorularla Risale