Ana Sayfa

Sorularla Risale

AĞRI DAĞI

Türkiye’nin doğusunda, İran ve Ermenistan sınırlarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Çevre uzunluğu 130 km olan 1200 km2’lik geniş bir taban üzerinde yükselen bu volkanik kütle, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı adlı iki koni şeklindedir. Büyük Ağrı 5137 metre, Küçük Ağrı ise 3896 metre yüksekliğe sahiptir. Dağın 4 000 metreden yukarı olan kesimi sürekli kar ile örtülüdür. Dağın zirvesinde ayrıca 12 km2 genişliğinde buzul bulunmaktadır.

Bazı kaynaklarda bu dağ Ararat Dağı olarak geçer. Özellikle Ahd-i Atik’te (Hıristiyanlara göre, İncil’den önceki mukaddes kitaplar, Tevrat, Zebur…vb.) Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra oturduğu dağın “Ararat Dağı” olarak isimlendirilmesi ve Ararat’ın Ağrı Dağı ile aynı sayılmasından kaynaklanır. Yahudi kutsal metinlerinde ve Hıristiyanlıkta Nuh’un gemisinin bu dağa indiği inancı, Ağrı Dağının hem siyasi hem de dinî yönden önemini artırmıştır.

OKUNMA: 2858

Sorularla Risale