Ana Sayfa

Sorularla Risale

Bediüzzaman vefat ettiğinde, semada meleklerin alkış tuttuğu veya tebessüme geldiği anlatılıyor. Böyle bir şey olmuş mudur?

   ÜSTADI ALKIŞLAYAN MELAİKELER:
   
   
Böyle bir hatırayı bir sohbet esnasında Üstadımız'ın telebelerinden biri söylemişti. Ancak isim olarak tahattur edemedik. Hatıra şu şekildeydi:

   Hatırayı anlatan ağabeyimiz; Bedüzzaman Hazretlerini defnettikten sonra yanımda duran Üstadımız'ın talebesi kulağıma eğilerek dedi ki, "Bir şey gördün mü?" "Hayır!?" dedim. Dedi ki "Az önce baktım, Münker Nekir geldi ve Üstad'dan soru sormaya başladı. Üstad da bütün Risale-i Nur Külliyatıyla cevap verince, birden semadan -adedini bilmiyorum- binlerce melaike Üstadı alkış yağmuruna tuttular."
   
   Bayram Yüksel Ağabey:

   "Cenaze yıkanırken, muhtelif renk ve büyüklükte çeşitli kuşlar geldiler, biz hayret ettik ve hafif hafifte yağmur devam ediyordu. Urfa da mübarek Şeyh Müslim isminde bir zat, 1954 yılında Dergahı tamir ettirdiği sırada ayrıca kendisi içinde bu iki kubbeli yeri yaptırıyor. Talebeleri ve müritleri vasiyeti anında, 'Seni buraya defn edelim' dediklerinde, 'Benim yerim başka yerdir. Buranın sahibi vardır ve gelecektir. Burası onundur.' diyor."(1)

   (1) bk. Necmeddin ŞAHİNER, Son Şahitler, III/89.

OKUNMA: 2842

Sorularla Risale