Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Bazı alimler sigaranın zararları eskiden bu kadar bariz bilinmediği için içildiğini ve mekruh dediklerini söylüyor. Bu asrın müceddidi için de geçerli midir?

Sigaranın haram olduğuna dair Kur’an ve sünnette kati bir delil yoktur. Sadece bazı ayet ve hadislere kıyas yapılarak mekruh diyen alimler vardır. Hanefi Mezhebi'nin dışındaki diğer hak mezheplerde, sigara caiz ve meşru sayılmışlar. Hatta Şafi Mezhebi'nde şu hüküm vardır: Hanımın sigarası nafaka sınıfına girdiği için, temini vaciptir. Yani eşi sigara tiryakisi olan birisi için, eşine sigara alması vaciptir. 

Nitekim Üstad Hazretleri de uzun bir müddet sigara tabağı taşımıştır. Kati haram olan bir şeyi Üstad'ın taşıması mümkün değildir. Ama bunun yanında sigaranın terki güzeldir. Nitekim Üstad Hazretleri de sigarayı bıraktığını ilan ederek, bizlere bir mesaj veriyor.

Nasıl haram bir şeyi helal kılmak küfür ise, helal olan bir şeyi de haram kılmak aynı derecede küfürdür. Haramlılığına dair ayet, hadis ve icma bulunmayan şeylerde fikir yürütmemek en sağlam yol olsa gerek. Hüküm Allah’ındır. İlave bilgi için tıklayınız:

Bediüzzaman Sigara Kullanmış mı?

OKUNMA: 3823

Sorularla Risale