Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Üstadımız, niçin Nurlarda ezana özel bir önem vermiş ve asliyeti için mücadele etmiştir?

Evvela, Üstad Hazretlerinin birinci önceliği, tehlikede olan imanın kurtulmasına hizmet etmek olmuştur. Bu hakikate bütün hayatı ve eserleri şahittir.

İkincisi, ezan hem imanın hem de İslam’ın bir şiar ve sembolüdür. Bu şiar ve sembol susturulursa iman ve İslam rencide edilmiş sayılır. Nasıl bir milletin bayrağı gönderden indirildiğinde mağlup sayılıyor ise, aynı şekilde İslam dininin bayrağı olan ezan susturulursa, İslam mağlup olmuş oluyor. Bu yüzden İslam alimleri ezana ayrı bir önem vermişlerdir.

Üçüncüsü, ezan bütün Müslümanların ortak bir değeri ortak bir parolasıdır ki, dünyanın her yerinde aynıdır, değişmez. Mekke’ye giden Türk hacılarının "Araplar Türkçe ezan okuyor." demeleri  ezanın ne denli içselleştirildiğini ispat ediyor. Böyle dem ve damarlarımıza işlemiş bir ezanı başka dile çevirmek ihanettir ve Müslümanlara dönük büyük bir manevi darbedir...

Dördüncüsü, Risale-i Nur hizmetinin imandan sonra en büyük vazifesi bidatler ile mücadele etmektir ki, ezanın Türkçeye çevrilmesi en büyük bidatlerdendir. 

OKUNMA: 2468

Sorularla Risale