Ana Sayfa

Sorularla Risale

Meşveret cemaatinin niçin bir gazete ve dergisi yok, niçin dünyadan, iman hizmeti dışında içtinap ediyor?

Bunun şüphesiz ki, bir çok nedeni vardır. Bunların en başında ise, hizmet tarzı gelmektedir. Meşveret cemaati bütün mesaisini iman hizmetine teksif etmeyi bir meslek olarak seçmiştir. Her mahallede dairler açmak ve bu daireleri bir Nur medresesi yaparak, civar insanların iman ve itikadına hizmet etmektir. Bu ise, maddi ve siyasi konulara mesafeli olmakla mümkündür.

Gazete ve TV gibi kurumların ille de bir cemaat adına açılması gerekmiyor ki, doğru da değildir. Zira yapılan her hata cemaate mal edilir. Cemaatten bir kaç müteşebbis bu konuda inisiyatif alabilir. Nitekim bu anlamda şu anda hem televizyon ve hem de radyo kanalları mevcuttur.

Diğer yandan Nur cemaati kendi içinde ve farkında olmadan, âdeta bir görev dağılımı yapmış gibi farklı alanlarda hizmet vermektedirler. Kimileri okullar ve kolejlerle, kimileri dergi ve gazete ile, kimileri TV ve radyo ağırlıklı hizmet ederken, Meşveret cemaati ise birebir muhatap olmak sureti ile iman hizmetini devam ettirmektedir. Bu ise cemaatin gittikçe daralmasına  ve ilginin azalmasına neden olmaktadır ki, bu durum haklı veya haksız bir takım tenkitlere neden olmaktadır. 

Neler yapılabileceği konusunda elbette ki bir çok fikir ortaya atılabilir ve atılmaktadır. Mesela bir yandan dar dairede medrese hizmetleri devam ederken, diğer yandan geniş dairede de hizmet edilmeldir, diyenler vardır. Buna karşılık, zamanla dar dairedeki şahıslar, geniş daireye geçerler diye endişelerini ifade edip, eski tarzı devam edelim, koruyalım diyenler de az değildir.

Bizim kanaatimiz, bu görev dağılımının fıtri bir şekilde zamanla oturacağı ve herkesin hizmet alanının zamanla netleşeceği şeklindedir. Tabi bu arada küçülmeler veya dağılmalar da söz konusu olabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, hangi alanda hizmet edersek edelim, zamanın nimetlerinden istifade ederek hizmete kalite kazandırmak esas olmalıdır.

Bizler bir inayet eli tarafından istihdam edildiğimize inanıyoruz. Rabbim istikametten ayırmasın.(Amin)

OKUNMA: 9131

Sorularla Risale