Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad, "menfi hareket etmeyin" diyor. Peki çevremizdeki yanlışlıkları, yanlış düşünen insanları uyarma ihtiyacı duyduğumuz kimseleri vb. durumları menfi hareket etmeden nasıl yapacaz? Üstad´ın bu sözünü nasıl anlamak gerekir?

Evvela, müspet hareket; hikmete uygun, muktezayı hale münasip olarak hareket etmek demektir. Zillet içinde olmak  veya haksızlık karşısında uysal olmak, müspet hareket etmek anlamına gelmiyor. Halin gereği ne ise ona uygun bir tavır almak müspet hareketin en temel esasıdır.

Mesela, vatan işgal edilmiş, kılıçlar kuşanılmış, bu hale en mutabık ve müspet cevap vermek ancak cihat ile olur. Yoksa ben şiddete ve kavgaya karşıyım diyerek cihadı terk etmek müspet değil menfi bir davranış olur. Diğer yandan barış ortamında da cihada baş vurmak müspet değil, menfi hareket olur.

İkincisi, dahilde, yani İslam toplumunda şiddet ve fitne ayet ve hadislerle men edilmiştir. İslam toplumunda iktidar ne kadar zalim ve menfi de olsa ekser masumların istirahatı ve  asayişin temini için bazı şahsi haklardan feragat etmek ve toplumu kaosa sürüklememek için müspet hareket etmek gerekir. Yoksa ben haklıyım, kimseye boyun eğmem deyip tahrikkarane hareket etmek müspet hareket kapsamına girmez. Çok büyük İslam alimleri ve kahramanları, sırf toplumun selameti için zalim sultaların baskılarına sabretmişler. Bu tarz hareket onları  zelil yapmaz, aksine feragat sahibi yapar.

Üçüncüsü, Üstad Hazretlerinin müspet hareket tarzı hem iman hizmetinin selameti için hem de dahilde fitne ve fesada geçit vermemek içindir. Ayrıca  Üstad Hazretleri müspet hareket şemsiyesi altında "sivil itaatsizlik" metodu ile o zalimlere hiçbir zaman boyun eğmemiştir.

Hazreti Osman (ra)'ın şehit edildiği fitne ortamında Hazreti Ali (ra) Efendimizin dahilde fitne çıkmamak için bir takım fesatçılara sert bir müdahalede bulunmaması meselemize ışık tutar mahiyettedir. Yoksa yeri ve zamanı geldiğinde o fitnecileri ve zalimleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmıştır. Öyle ise müspet hareket etmeyi bir dar bir manaya hapsetmek yanlış olur...

Müspet hareket, her hâlin gereğine uygun hareket etmektir.  

OKUNMA: 2848

Sorularla Risale