Ana Sayfa

Sorularla Risale

Allah'ın, Üstad Hazretleri gibi vazifeli olan kullarını, hatalara düşmeye karşı uyarıp uyarmadığını, yanlışlara karşı koruyup korumadığını merak ediyorum?..

Evvela, vazifeli olmakla kusursuz olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Kusursuzluk ve günahsızlık sadece peygamberlere mahsustur. Peygamberlerin dışındakilere masumiyet ve hatasızlık izafe etmek İslam ile bağdaşmaz.

İkincisi, veli zatların gerek söz ve davranışlarını, gerek eser ve fikirlerini denetleyen, şeriatın mizanıdır. Şayet bu mübarek zatların fikir ve sözleri şeriata uygun ise makbul, uygun değilse makbul değildir.

Üçüncüsü, her insanda olduğu gibi Allah ilham vesilesi ile bazı kullarını ikaz edip hataya karşı o kullarını muhafaza edebilir. Lakin bu Allah dostlarında daha bariz, daha kerametvari bir şekilde cereyan etmiş ve ediyor. Bu noktadan İmam Rabbani, Abulkadir Geylani, İmam Gazali, İmam Azam ve Üstad Hazretleri gibi büyük zatlar muhafaza edilmiş denilebilir. 

OKUNMA: 2407

Sorularla Risale