Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad´a iktidaen imamdan sonra Fatiha'yı Şafiler gibi okuyoruz. Fatiha'dan sora sesli "amin" desek olur mu? Üstadımız nasıl yapar, yaptırırmış?

Evvela Üstad Hazretleri bir içtihatta bulunup, bir mezhep kurmuş değildir. Ameli konularda adres olarak dört hak mezhebi göstermiştir. Kendisi de Şafi mezhebindendir. Risale-i Nurların sahası iman hakikatleri ve ahlaka dair meselelerdir. Bu sebeple Risale-i Nurları ve Üstad Hazretlerini mezhep imamı gibi algılamak ve öyle lanse etmek yanlış olur.

Risale-i Nur dairesinde bulunan bir Nur talebesi kendi coğrafi ve kültürel şartlarına uygun bir hak mezhebi seçip ona ittiba edebilir. Bu noktada Risale-i Nurların ve Üstad'ın bir yönlendirmesi ya da teşviki yoktur. Bu kişilerin şahsi bir tercihidir, dilediği hak mezhebi tercih edebilir.

Bazı arkadaşlarımızın Üstad Hazretleri ile mezhep imamlarını kıyaslaması yanlış ve abestir. Zira bu mübareklerin kulvarları farklıdır. Üstad Hazretleri belki kabiliyet ve takva açısından müçtehitlik yapabilir, lakin zamanın şartları ve gerekleri buna müsait değildir. Üstad Hazretleri Yirmi Yedinci Söz'de bu hakikati gayet güzel bir şekilde izah ediyor, teferruat için oraya bakılabilir.

Risale-i Nurlarda verilen misaller bir mezhebe taraf olmak ya da "doğru sadece budur" anlamında değil, mezheple ilgili bazı hakikatlerin kolay anlaşılması içindir.

Son olarak tavsiyemiz, herkes  kendi mezhebine iktida ve ittiba etsin. İlle de  Üstad Hazretlerini  taklit edeceğim diyorsak, bütün olarak Şafii mezhebine geçmeliyiz. Yoksa biraz Şafii biraz Hanefi’ye uyarım demek telfik olur ki bu caiz değildir.

OKUNMA: 2289

Sorularla Risale