Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Said-i Nursi 5 mart 1325(18 Mart 1909)tarihinde yazdığı yazıda, "Rehberimiz Şeriatı Garra ve kılıcımız da berahin-i katıa ve maksadımız i'la-ı kelimatullahtır(...) En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada(birleşme)davet ederiz..."diyerek ulema ve talebeyi şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı açık bir kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

Bahsi geçen yazı Volkan Gazetesi 77 no’lu nüshasında "Yaşasın Şeriat-ı Ahmedi(A.S.M)" başlığıyla yayımlanmıştır. (*)

Tabii ki, Bediüzzamanın, bir hakikatına bin ruhunu feda ettiği, saadet, adalet ve faziletin sebebi1 gördüğü Şeriat-ı Garrayı," terakkiye mani, gerici bir sistem" telakki edenlerin, "şeriat namına ittihadı"  da kışkırtıcı görmesi; bozuk kalplerine muvafıktır.

 
(*)İddialara sebep olan yazılarla ilgili bütün bilgileri vermemizin sebebi; yazının tamamının okuyucuya meçhul kalmaması, meraklıların yazının tamamına ulaşıp ithamların ne denli yersiz olduğunu bizatihi görmeleri içindir.
1.Bediüzzaman Said Nursi,Divan-ı Harb-i Örfi,s.18,19

OKUNMA: 3420

Nurettin CEYLAN