Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Said-i Nursi 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?

Hemen ifade edelim ki Bediüzzaman'ın Teşkilat-ı Mahsusa ile alakası yoktur.1  İttihad-ı İslam uğrunda pek çok çalışmalar yapan Said Nursi, bu çalışmalarıyla Teşkilat-ı Mahsusa saflarında zannedilebilir. Ancak Bediüzzaman'ın Teşkilat-ı Mahsusa'ya üye olduğuna dair tarihi hiçbir vesika bulunmamıştır. Ergun Hiçyılmaz'ın yazdığı "Belgelerle Teşkilat-ı Mahsusa" isimli eserde Said Nursi'nin ismi geçmemektedir.2

Ayrıca Bediüzzaman gerek eski gerekse yeni eserlerinde, hayatıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer vermiştir. Mesela Abdülhamid'den üniversite isteği, meşrutiyeti desteklemesi bunlardan birkaçıdır. Ancak Bediüzzaman'ın ne yeni ne de eski eserlerinde Teşkilat-ı Mahsusa ile ilgili en küçük bir bilgiye dahi rastlanmamaktadır.

Yine onun talebeleri de ciltler dolusu kitaplar halinde neşredilen hatıralarında bu konudan ima ile de olsa bahsetmemektedirler. Nitekim Bediüzzaman'ın talebelerinden Badıllı ağabey delilsiz olarak ortaya atılan bu iddiaya delil isteyerek karşı çıkmıştır.3 (*)

Bunun yanında  iddia sahibi iddialarını "belgeli" sloganıyla  ilan etmiş  olmasına rağmen, bu iddiasına da delil olabilecek hiçbir belge yahut vesika gösterememiştir. Gösterememiştir çünkü yoktur. Ancak yine de  adeti olduğu üzere; iddiasının güya bazı delillere dayandığını göstermek için bazı kaynaklar vermekten de geri durmamıştır. Kaynak gösterdiği eserlerin de tarihi bir kıymeti olmadığı kısa bir tahlil sonucu anlaşılacaktır.

Müddei bu iddiasına kaynak olarak Şerif Mardin, Cengiz Özakıncı ve Necmeddin Şahiner'i göstermiş. Şerif Mardin "Bediüzzaman Said Nursi Olayı" adlı kitabında bu iddiayı dillendirmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgi, belge yahut vesika göstermediğinden iddiası boşa çıkmıştır. Cengiz Özakıncı ise "Türkiyenin Siyasi İntiharı" adlı kitabında bu iddiayı yazmış ve  Necmeddin Şahiner'in "Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi" kitabının  "6.Baskısına" atıfta bulunmuştur. Yani bu iddiaya me'haz olabilecek tek kaynak bu kitabın "ilk baskılarıdır". Ancak hemen ifade edelim ki, bu kitabın10. baskısında, Bediüzzaman'ın Teşkilat-ı Mahsusa'ya dahil olduğu hususu çıkarılmıştır.4
 
1.Hekimoğlu İsmail,100 Soruda Bediüzzaman Said Nursi,s.35
2.Hekimoğlu İsmail, Zamanın Efendisi,s.139
3.Mutlu,Sorularla Bediüzzaman Said Nursi,2.cilt,s.170
(*)Badıllı Ağabeyin bu husustaki değerlendirmeleri için bkz:Mufassal Tarihçe-i Hayat,s.356
4.Mutlu,Sorularla Bediüzzaman Said Nursi,2.cilt,s.169

OKUNMA: 5622

Nurettin CEYLAN