Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Said-i Nursi 1.Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?

Evvela, Cihat Fetvasının ilan tarihi 14 Kasım 1914 olup, ilan edildiği yer İstanbul Fatih Camiinin avlusudur.1 Ne bu tarihte ne de bu tarihten bir yıl önce, yahut bir yıl sonra, Bediüzzaman İstanbul'da bulunmamıştır. Sultan Reşat'ın iradesiyle tahakkuk eden Medresetüz-Zehra'sının temelini atmaya gittiği tarih olan 1912 den; esaretten kurtuluş tarihi olan 1918 tarihleri arasında, müdellel belgelerle ispat edildiği gibi kesinlikle İstanbul'a gitmemiştir.2 Zaten Cihat Fetvasını imzalayan zevat içinde de Bediüzzaman Hz. lerinin ismi yoktur.3

Hal böyle iken; müddei vasfıyla mevsuf kimselerin  bu iddiayı ortaya attıklarına göre, bu iddialarını ispatlayıcı belgelerini; ve o fetvanın Bediüzzaman'ın kaleme aldığı kısmının metnini göstermeleri beklenir. Fakat Heyhat! Aldandık. Bu mukallit şahısları muhakkik zannettik.

Müddei bu iddiası için bir belge, vesika, delil göstermesi gerekirken; aynen Teşkilat-ı Mahsusa konusunda olduğu gibi, sadece fikir hempası Cengiz Özakıncı'yı taklid etmiş.
Cengiz Özakıncı ise Türkiye’nin Siyasi İntiharı adlı kitabında bu iddiasına me'haz olarak sadece Necmeddin Şahiner'in "Bilinmeyen Taraflarıyla Said Nursi" adlı kitabının 6. baskısını göstermiş. Ancak Necmeddin Şahiner de eserin  son baskılarında Bediüzzaman’ın Cihat Fetvasını hazırlayan ve dağıtanların içerisinde yer aldığı hususunu çıkarmıştır.4

Böylece bir iddianın daha delilsiz, mesnedsiz, kıymetsiz olduğu görülmüştür.  

 
1.Murat Bardakçı,Son Osmanlı Cihad-ı Ekberi orjinal metin ve etkileri,s.1
2.Badıllı,Mufassal Tarihçe-i Hayat,s.241
3.a.g.e.,s.240
4.Mutlu,a.g.e.,2.cilt,s:228
Mevzuya dair bir not: Necmeddin Şahiner'in bazı iddiaları kitabının ilk baskılarına alıp sonraki baskılarında çıkarmasının sebebi; Cemal Kutay namında bir tarihçinin bu iddiaların belgeli olduğunu söyleyip, ortaya koyacağını vaad ettikten sonra, bu belgeleri bir türlü ibraz etmemesidir. Cemal Kutaydan ümidini kesen ve hayal kırıklığına uğrayan Şahiner, söz konusu bilgilerin gerçek dışı olduğunu kanaat getirerek onları kitabından çıkarmış ve bir daha da basmamıştır. N.C

OKUNMA: 3744

Nurettin CEYLAN