Ana Sayfa

Sorularla Risale

HACI ABDURRAHMAN EFENDİ

Hulûsi Yahyagil’in (bk. Hulûsi Yahyagil maddesi) iki ayrı mektubunda Hacı Abdurrahman Efendiden bahsedilir. Bu mektuplarda aktarılan bilgilere göre, Risale-i Nur’u okuyan mübârek âlim bir zât olarak geçer. Sultan Abdülhamid’in devrinde Kerbelâ’da senelerce müderrislik hizmetinde bulunmuştur. O sıralarda 88 yaşında idi. Kendisine getirilen Nur risalelerini her okuyuşunda büyük memnuniyet gösteriyor, “Çok istifade ettim, Allah razı olsun” diyor ve çok dua ediyordu. Bu şekilde Hulûsi Yahyagil kendisine Yirmi Altıncı Mektubun Üçüncü Mebhasını, Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen İkinci ve Üçüncü Nüktelerle zeylini Hacı Abdurrahman Efendinin okuduğunu ve mütalaa ettiğini ifade eder.

OKUNMA: 1840

Sorularla Risale