Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstad'ın nazara karşı okuduğu veya tavsiye ettiği herhangi bir nazar duası var mıydı?

Risale-i Nur'da veya hatıratta nazar ile ilgili tavsiye edilen bir dua kaydı bulunmuyor.

Efendimiz (asv) bu konuda şöyle buyuruyor:

"Göz değmesi, deveyi kazana, adamı mezara sokar." (el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:76; el-Mağribî, Câmiu'ş-Şeml: 2:49; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: Hadis no: 5748).

“Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi).” (Müslim, Selâm: 42; İbni Mâce, Tıb: 3)

Bu hadislerin manasına göre; nazar, yani halkın tabiri ile göz değmesi haktır. Ve bu tarz bakışlar insanları menfi bir şekilde etkileyebilir.

Nazardan korunma ilgili şu makaleyi tetkik etmenizi öneririz:

Nazar/göz değmesi insanı öldürür mü? Nazara / göz değmesine karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Göz değmesinin sebepleri nelerdir?

OKUNMA: 3484

Sorularla Risale