Ana Sayfa

Sorularla Risale

HANZELE

Hz. İsâ ile Hz. Muhammed (a.s.m.) arasındaki fetret devrinde yaşadığı söylenir. Tevhid inancına bağlı sâlih bir kişi veya Semud kavminin devamı olan Ashâbü’r-Ress’in peygamberi olduğu yolunda bilgiler bulunmaktadır. Onun isminden ilk defa söz eden kişilerden biri, 900’lü yıllarda yaşamış olan Mes’ûdî’dir. O, Hanzele’nin Hz. İsmail’in soyundan geldiğini ve peygamber olarak gönderildiği kavmi tarafından öldürüldüğünü söyler. Zemahşeri ve Fahreddin er-Râzî de tefsirlerinde, Hac suresinin 45. âyetinde, Hanzele’den bu şekilde bahsederler.

OKUNMA: 1796

Sorularla Risale