Ana Sayfa

Sorularla Risale

HIZIR (A.S.)

Hz. Mûsâ (a.s.) zamanında yaşayan, Kur’ân-ı Kerimde bahsi geçen ve kendisine İlâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişidir. Bu Kehf Sûresinde şöyle ifade edilir: “Orada kullarımızdan öyle bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” Ve devam eden âyetlerde (65-82. âyetler) Hz. Mûsâ ile olan yolculuğu ve bu esnada aralarında geçen olaylar ve konuşmalar anlatılır. Bu yolculuk esnasında Hızır Aleyhisselam, Hz. Mûsâ’ya ledün ilmini öğretmiştir. Ledün ilmi, olayların içyüzünü bilme mânâsına gelmektedir.

Hz. Hızır’ın peygamber olup olmadığı konusunda değişik görüşler bulunmasına rağmen velâyeti konusunda ittifak edilmiştir.

Otsuz ve çorak bir mekana oturduğunda ansızın o otsuz yerin yeşillenmesi sebebiyle, yeşillik mânâsına gelen Hızır namıyla yad edilmiştir.

Hz. Hızır’ın halen hayatta olduğunu ve hayatın beş tabakasından birisinde yaşadığını, Bediüzzaman Mektûbat adlı eserinde ifade etmektedir. Onun yaşadığı bu hayat tabakasının kendine özel şartları vardır ve bizim yaşadığımız hayattan çok daha farklıdır. Mesela, ihtiyacı olmadığı halde istediği zaman yemek-içmek, bir vakitte birçok yerlerde bulunabilmek gibi bir derece serbest hayat mertebesidir.

OKUNMA: 2507

Sorularla Risale