Ana Sayfa

Sorularla Risale

62. "Risale-i Nur benzersiz bir esermiş!!!"

 

İddiaya Cevap:

 

Binlerce din âlimi, fizik, kimya, astronomi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih  uzmanının içinde bulunduğu milyonlarca insanın şehadetiyle, iman hakikatlerinin izah ve ispatı konusunda Risale-i Nur Külliyatı müstesna bir yere sahiptir. Şüphesi olan, Dokuzuncu Söz, Yirmi Üçüncü Söz, Yirmi Beşinci Söz, Yirmi Altıncı Söz, Yirmi Dokuzuncu Söz, Otuzuncu Sözü, Asa-yı Musa, Mesnevi-i Nuriye ve benzer diğer risaleleri okusun, sonra da vicdanına sorsun.

Binlerce ilim adamının tekziplerinden korkmayan insanların vicdanı elbette bunun dışındadır. 

OKUNMA: 1857

Sorularla Risale