Ana Sayfa

Sorularla Risale

68. "Risalelerin bir harfine dahi itiraz edilemezmiş!.."

 

İddiaya Cevap:

 

Bu tür ifadeler, Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine aittir. Onlar kendi hissiyatını öyle ifade ediyorlar. İslami Literatürdeki kaynakların hemen hepsinde, bazı âlimler diğer bazı âlimleri çok mübalağalı bir şekilde övmüşler ve kimse bunlara itiraz etmemiştir.  

Bediüzzaman Hazretleri, “Üstadınızı (yani kendisini) la yuhtı/hatasız olduğunu düşünmek büyük bir hatadır.” dedikten sonra,.. bir talebesine ait olan, “Kimin haddi var ki, Risale-i Nur’un ...hatta bir harfine ve belki bir noktasına itirazda bulunsun.” sözlerinden dolayı Bediüzzaman’ı eleştirmek, hiç de vicdanlı bir yaklaşım değildir...

OKUNMA: 3292

Sorularla Risale