Ana Sayfa

Sorularla Risale

76. "Risale-i Nur içindeki hakikatler hiçbir eserde yokmuş!.."

 

İddiaya Cevap:

Böyle şahsi kanaatlere ilmen itiraz edilemez. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bugün ilahiyat çevreleri dahil, değişik  kesimler  tarafından yazılan ve Risale-i Nur’a bir haşiye olma liyakatini bile göstermeyen birçok eser, makale, çalışma için benzer sözlerin kullanıldığı herkesin malumudur.

 

Bununla beraber Risale-i Nur’daki hakikatlerin ifade tarzı, ispat şekli ve kullanılan harika üslubun başka eserlerden çok farklı olduğunu milyonlarca Nur talebesi yanında, Risale-i Nur sempozyumlarına katılan yüzlerce yerli ve yabancı ilim adamının da onayladığı bir hakikattir. Bu husus çeşitli tebliğlerde yazılı olarak da  dile getirilmiştir. Bu tebliğlere bakma zahmetine katlananlar bunun gerçekliğini görürler.

 

Tekrar edelim, bu iltifat neden sizleri bu kadar rahatsız etmiş olabilir?..
 

OKUNMA: 1970

Sorularla Risale