Ana Sayfa

Sorularla Risale

93. "Kur’an vahiy eseri olduğuna göre, Said Nursi kendi kitabını nasıl Kur’an’a mal edebilir?.."

 

İddiaya Cevap:

Cehalet, garabet ve ihanet kokan bu gibi iftiraların yoğunlaştığı tek nokta var. O da Risale-i Nur’un Kur’an’dan mülhem bir eser olduğu keyfiyeti...  Yani Risalelerin bilgi kaynağının Kur’an olduğu gerçeği. Peki Kur’an bize, ondan istifade edelim ve onun ilmini anlayıp anlatalım diye gelmemiş mi? Din adına yazılan bir kitabın ana kaynağı Kur’an değil de ne olacak? Avrupa filozofları mı olacak?..

 

Risale-i Nur eserlerinin telif şartları ve keyfiyetleri, ihtiva ettiği -dinî, ilmî, fennî- pek çok değişik hakikatlerin varlığı, kısa süredeki telifleri, vicdanı bozulmamış herkesin vicdanlarını cezb edecek bir cazibeye sahip olmaları ve sahasında hiçbir eserin bulamadığı bir teveccühün varlığı gibi pek çok orijinal vasfı, Allah’ın lütuf ve inayetine mazhar ve Kur’an’dan mülhem eserler olduğunun açık göstergesidir.
 

 

OKUNMA: 2076

Sorularla Risale