Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 199. Bölüm (Yirmi İkinci Söz / 8)

 

Sohbetin Tamamı

 


 

Soru ve Cevaplar

"Nurânî ferman Kur'ân'a; ve üstündeki turra ise, icâzına işarettir." Kur’ân’ın nuranî bir ferman olmasını nasıl anlamalıyız?

"O bin nişanlı zât, onun yanına durmuş, o fermanın meâlini umuma beyân ediyor." izah eder misiniz?

"İşte, şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazar-ı istihsanını celb ediyor; ve öyle ciddî, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak vermeye mecbur oluyor." bugün olduğu gibi geçmiş asırlarda da insanların çoğunluğunun bu İlâhî fermana kulak vermediklerini görüyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

"O fermanın heyet-i umumiyesinde bir turra-i âzam olduğu gibi; bak her bir satırında, her bir cümlesinde, taklid edilmez bir turra olduğu misillü; ifade ettiği mânâlar, hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi, o zâta mahsus birer mânevî hâtem hükmünde, ona has bir tarz görünüyor." Bu cümleyi, hâtem ve turra kelimelerini de esas alarak izah eder misiniz?

" وَمِنَ اللهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ " bu ibareyi açıklar mısınız?

 

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - WMV - Yüksek Kalite
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - 3GP
Sohbetin Tamamı - MP3

 

OKUNMA: 1935

Sorularla Risale