Ana Sayfa

Sorularla Risale

MOLLA ABDULLAH

Bediüzzaman Said Nursî’nin ağabeyi ve ilk ders aldığı hocasıdır. Üstadın Şuâlar’da “Büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah” diye ifade ettiği büyük ağabeyi, büyük evliyâlardan olan Hazret-i Ziyaeddin’in (bk. Ziyaeddin maddesi) has müridi idi. Bütün tarikat ehli insanlarda olduğu gibi, mürşidi hakkındaki ifrat derecedeki muhabbet ve hüsn-ü zannından dolayı Üstad Bediüzzaman’a sürekli ondan bahsediyordu. “Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu (ilimleri) biliyor. Kâinatta, kutb-u âzam gibi her şeye ıttılâı var” diyerek Üstad Bediüzzaman’ı onunla raptetmek için gayret sarfediyordu. Kastamonu Lâhikasında Üstad Bediüzzaman’ın ağabeyine verdiği cevap yer almaktadır.

OKUNMA: 2085

Sorularla Risale