Ana Sayfa

Sorularla Risale

MUÂVİYE (R.A.)

Emevî saltanatının kurucusu, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vahiy kâtiplerinden ve Arap siyaset dâhîlerinden birisi idi. Miladî 610 yılında doğan Hz. Muâviye’nin (r.a.) babası Ebû Süfyan’dır. Hazreti Osman (r.a.) zamanında, aradaki akrabalık bağlarının da etkisi ile merkezi Şam olmak üzere bütün Filistin ve Suriye vilâyetlerini hakimiyeti altına aldı. Suriye’deki yirmi yıllık valiliği sonunda bu bölgeyi Müslümanların en iyi teşkilâtlı bir eyaleti hâline getirdi. Hz. Osman’ın (r.a.) şehid edilmesi üzerine halife seçilen Hz. Ali’ye (r.a.) biat etmeyerek kendi hilâfetini ilân etti.

Hz. Ali’ye (r.a.) karşı mücâdeleye girişti. Hz. Ali’nin (r.a.) Kûfe’de Hâricîler tarafından şehid edilmesi üzerine halîfe oldu. Hz. Muâviye’nin (r.a.) halîfeliği ile İslâm devletinde yepyeni bir devre açılıyordu. Artık halîfe; sultan, melik gibi sıfatları da taşıyor, hilâfet saltanata dönüşüyordu.

Hz. Muâviye (r.a.) devrinde, iç anlaşmazlık yüzünden duraklayan fütûhat hareketleri yeniden başlamıştır. Kıbrıs ve Rodos alınmış, İstanbul kuşatılmış, ancak başarılı olunamamıştır. Hz. Muâviye (r.a.), 680 yılında vefat etmiş, yerine oğlu Yezid halife olmuştur.

OKUNMA: 2345

Sorularla Risale