Ana Sayfa

Sorularla Risale

MUSTAFA SABRİ EFENDİ

Son dönem Osmanlı ilim ve siyaset adamlarından olan Mustafa Sabri Efendi 1869’da Tokat’ta doğdu. Henüz 22 yaşındayken Fatih Camiine müderris oldu. 1900 yılında İkinci Abdülhâmid’in kitapçılığına getirildikten sonra 1908’de Tokat me’busu seçildi. Daha sonraki zaman sürecinde Darü’l-Hikmet-i İslâmiye üyeliğine tayin edildi. 1919’da Damat Ferit Paşa kabinesinde Şeyhülislâm oldu.

1922 yılında İstanbul’dan Kahire’ye gitti ve oraya yerleşti. Ezher Üniversitesinde hocalık yaptı.

Büyük bir âlim olan Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Mısır’da Risale-i Nur’a sahip çıktı. Mustafa Sabri Efendinin Mevkifu’l-Akli ve’l-İlmi, Me’seletü Tercemeti’l-Kur’ân, Savm Risâlesi, El-Kavlü’l-Fasl gibi birçok eseri vardır. 1954’te Mısır’da vefat etti.

OKUNMA: 1970

Sorularla Risale