Ana Sayfa

Sorularla Risale

MÜBAREK SÜLEYMAN

Mübarek Süleyman, Bediüzzaman Hazretleri’nin Barla’lı talebe ve hizmetkârlarındandır. Risale-i Nur’dan 16. Mektup’ta bahsi geçer. Bu mektupta Mübarek Süleyman’la ilgili şu hâdise anlatılır: Mübarek Süleyman Barla’daki Çam Dağında Bediüzzamana misafir olur. Bir iki gün sonra yiyecek bir şeyleri kalmaz. Bir kerâmet eseri olarak katran ağacının dallarında onlara kocaman bir ekmek ikram edilir. Bediüzzaman Hazretleri Süleyman’a, “Süleyman müjde, Cenâb-ı Hak bize rızık verdi” deyince safî kalpli Süleyman, “Bu ekmek bize helâl olur mu Üstad’ım?” diye sorar. Bunun üzerine Bediüzzaman “Vay mübarek vay!..” der. Bu hadiseden sonra Süleyman’ın ismi “Mübarek Süleyman” olarak kalır.

Yıllar sonra Bediüzzaman Hazretleri kendisini ziyarete gelen Barlalı misafirlere talebesi Süleyman’ı sormuş, Süleyman’ın Risale-i Nur’la iştigal ettiğini öğrenince “Onun bir zamanlar Çam Dağında söylediği bir söz vardı ki, o söz, (Bu ekmek bize helâl olur mu Üstad’ım?) onun on sene Risale yazmasından daha hayırlıdır” demiştir.

Mübarek Süleyman 1963 yılında vefat etmiştir.

OKUNMA: 2043

Sorularla Risale