Ana Sayfa

Sorularla Risale

MÜSLİM

Tam adı, Ebu’l-Hüseyin Müslim bin Haccac El-Kureyş El-Nişabur’dur. Kütüb-i Sitte (En meşhur altı hadis kitabı) içinde yer alan "Sahîh-i Müslim" isimli kitabın müellifidir. Hicrî 204 yılında Nişabur’da (İran) doğdu ve hicrî 261 yılında 57 yaşında iken vefat etti. Mezarı Nişabur’un bir dış mahallesi olan Nasrâbad’dadır. İlim talebi ve hadis derlemek için birçok beldeye seyahatler yaptı. Seyahatlerinde Ahmet bin Hanbel ve Şâfiî’nin talebesi olan Harmala ile İshak bin Rahuya gibi meşhur üstadlardan ders aldı.

Müslim, Sahih’inden başka fıkha ve râvîlere dair eserler ve hâl tercümeleri yazmıştır. Ancak bunlardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

Kitabı hakkında “üç yüz bin hadisten seçtim” demiştir. Sahih’in diğer kitaplardan farkı, fasıllara ayrılmamış olmasıdır. Hadisler fıkhın ilgili kısımları ile sıkıca bağlı bir şekilde sıralanmıştır. Burada da muhtelif hadisler ayrı başlıklar altında toplanmıştır. Müellif, eserine hadis ilmine giriş mahiyetinde bir giriş eklemiştir. Eser 52 kitaptan (bölüm) ibaret olup, bunlarda hadisin mûtad mevzuları bulunmaktadır.

OKUNMA: 1920

Sorularla Risale