Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 293. Bölüm (Yirmi Beşinci Söz /36)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

Kur’anın âyetlerinin necm-i sakıp gibi küfür ve gaflet zulümatını nasıl aydınlatıyor; izah eder misiniz?

Kur’an, İslâm öncesini “cahiliye” olarak tavsif ediyor; asr-ı cahiliyyet hakkında bilgi verir misiniz?

“Tılsım-ı kâinatı ve muammâ-yı hilkati keşif ve fetheden yalnız sensin, ey Kur’ân-ı Kerîm” burada geçen “tılsım-ı kâinat” ve “muamma-yı hilkat” ifadelerini açıklar mısınız?

“Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,..” burada geçen “daire-i imkân” ve “daire-i vücub” ifadelerini açıklar mısınız?

İman ve İslam rükünlerinin arasında tenasüb olduğunu ifade ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

Kur’an ve İslâm şeriatının bütünlük ve uyumu hakkında açıklama yapabilir misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - 3GP
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 1093

Sorularla Risale