Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 295. Bölüm (Yirmi Beşinci Söz /38)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

Kur’an’ın, tevhidi bütün kısımlarıyla, bütün mertebeleriyle izah etmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Kur’an’ın hakaik-i âliye-i İlâhiyenin muvazenesini muhafaza etmesi ne demektir?

Esmâ-i Hüsnânın iktiza ettikleri ahkâmları ve o ahkâmın tenasübünü açar mısınız?

Rububiyet ve ulûhiyetin şuûnâtı ne demektir, izah eder misiniz?

"Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki ihata etsin." izah eder misiniz?

Hakikatin rengi ne demektir, hakikatin renginin değişmesi ne demektir; izah edebilir misiniz?

"Bahr-i hakaik olan Kur’ân’ın âyetleri dahi o deniz içindeki definenin bir gavvâsıdır." izah eder misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - 3GP
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 1159

Sorularla Risale