Ana Sayfa

Sorularla Risale

Hizmetteki ablalardan müteşekkil yaklaşık iki yüz elli kişilik bir WhatsApp grubu var. Yalnız bu grupta bir de bekâr vakıf ağabey varmış, grubu o kurmuş. Bazen izah sadedinde veya ders okuduğu zaman çekilmiş ses kaydı gönderiyor. Bu konudaki tutumumuz nasıl olmalı?

"Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir damarları. Yatmış olan hevesat birden bire uyanır."(1) 

Üstadımızın bu ifadelerine göre, erkek birisinin kadın gurubuna müdahil olması bizce uygun bir durum değil. Mahremiyete sanal alemde de dikkat etmek gerekir. Çünkü günümüzde internet ortamlarında mahremiyetin çiğnenmesi daha bir kolay hale geldi.

İki yüz elli bayana hitap ettiğini bilen bir erkeğin ihlasını koruması çok zordur. Yani bu erkek fıtratı açısından zor bir durumdur. Özellikle vakıfların bu hususlara azami dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Nur talebeliği bir mazhariyettir; fakat işin içerisine cinsiyet farklılığı girmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz kimseyi itham etmiyoruz; ama kimsenin nefsine de itimadımız yoktur.  Bizim böyle bir cevap vermemiz, o kardeşimizi tenkit etmek, onu itham etmek için değil, sedd-i zerai içindir.

Sedd-i zerai, şeran yasak olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesidir. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şeran yasak olan herhangi bir şeye sevk edecek şeylerden sakınması icap eder, o şeyler hadd-i zâtında yasak olmasa da. Bu husus Mâlikî mezhebinde delil kabul edilen bir meseledir.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

OKUNMA: 812

Sorularla Risale