Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 326. Bölüm (Yirmi Altıncı Söz /27)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın marifetini kazan..." Dördüncü Fıkra'nın giriş kısmını nasıl anlamalıyız?

"Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan kat'iyyen bil ki: Hayat zannettiğin hâlât, yalnız bulunduğun dakikadır..." Buranın devamında nefse nasıl bir nasihat vardır?

"Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 'Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim. Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim.'" izah eder misiniz?

Beşinci fıkrada Arabî fıkranın kaderle münasebeti nedir? Arabi ibarelerin tercümesini verir misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - 3GP
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 673

Sorularla Risale