Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 328. Bölüm (Yirmi Altıncı Söz /29)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Nefislerinizi temize çıkarmayın, âyeti işaret ettiği gibi, tezkiye-i nefis etmemek..." Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, Birinci Hatveyi açar mısınız?

"Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur; dersini verdiği gibi, kendini unutmuş, kendinden haberi yok..." Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, İkinci Hatve'yi açar mısınız?

"Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir; dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer..." Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, Üçüncü Hatve'yi açar mısınız?

"Herşey helâk olup gidicidir, Ona bakan yüzü müstesnâ; dersini verdiği gibi, nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir..." Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, Dördüncü Hatve'yi açar mısınız?

"Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki Dört Hatvenin izahatı, hakikatin ilmine, şeriatin hakikatine, Kur’ân’ın hikmetine dair..." Yirmi Altıncı Sözün, Zeyl'inin Hatime'sini açar mısınız?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - 3GP
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 764

Sorularla Risale