Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 329. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /1)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

İçtihat Risalesindeki “Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için.”ifadesini açar mısınız? Yirmi Yedinci Söz'ün telif edilmesinin gayesi bu mudur?

“Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için...” Asrımızda böyle muteriz naehillerin örnekleri mevcut mudur, İçtihad Risalesi hakikaten onların yanlış telakki ve davalarına cevap olarak kifayetli midir?

Nisâ Sûresi 83. ayetin, İçtihat Risalesine serlevha yapılmasının hikmeti ne olabilir? Ayetin izahı, sebeb-i nüzulü vb konularında bilgi verir misiniz?

Nisâ Sûresi 83. ayetinden, doğru tevessül ve doğru vasıtaya bir müsaade, hatta bir emir manası çıkıyor mu?

"İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." Bu kapı neden açık? Bu cümle de Üstad'ın bir içtihadı değil mi?

 

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 674

Sorularla Risale